रिपोटर ..परदेशी
आई किराणा कस्तुरबा गांधी वाड मध्ये. दिनाक६/८/२०१८ ला सोमवारी रोजी रात्री १०:३५ला अचानक आग लागली किराणा दुकान मध्ये असलेल्या  सामान २लक्ष रूपये चे वस्तुआगी मध्ये जळुण खाक झाले .तरी पण पोलीस सदर प्रकरना चा चौकशी करीत आहे


Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours