January 2022

जे.एम.पटेल  महाविद्यालयातील एन. एस. एस. व एन. सी. सी. च्या  विद्यार्थ्यांचा सहभाग विलास केजरकर जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा.   भंडारा, दिनांक २८ ...

Read more »

विलास केजरकर, जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा.  भंडारा, दिनांक २८ जानेवारी:- नुकत्याच औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात उत्कृष्ट काम क...

Read more »

विलास केजरकर जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा.  भंडारा,दिनांक २८ जानेवारी:- भंडारा तालुक्यातील माटोरा येथील युवा सरपंच किशोरजी निंबार्ते यांनी गावात ...

Read more »

 विलास केजरकर जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा.  भंडारा, दिनांक २६ जानेवारी:- आदर्श बहुउद्देशिय मंडळ आंबेडकर वार्ड भंडारा द्वारा संचालित वैनगंगा उच्च...

Read more »

 उदयोन्मुख पक्षीमित्र पुरस्कारा'चे कोमल परतेकी व श्रुती गाडेगोने यांना प्रदान विलास केजरकर जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा.  भंडारा,दिनांक २८ जा...

Read more »