रिपोर्टर.परदेशी
प्रति संपादक,
आम्ही पूना इथे महिला राज्य सत्ता आदोलनं वतीने संस्था थरावर निवड झाली  कमिनीटु इनपाकट या इनरनाश्नल संस्था नि आम्हचे प्रशिक्षण दिले . महाराष्ट्रातील 22संस्था मध्ये भंडारा जिल्ह्यातील 2महिला ची निवड झाली.  माधुरी देशकर  कौशल्य विकास (महिला चे आर्थिक स्थिती बदलना साठी) रत्नमाला वैद्य या पंच सरपंच संघटना (महिला लोक प्रतिनिधी) भविष्यात 50%आमदार की ला महिला वाढावे नेत्तव  सी आय पी फेलो व वल्ड प्लस  म्हणून काम भंडारा जिल्ह्यातील महिला आथिक सक्षमीकरण करनार.
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours