रिपोर्टर.. सय्यद जाफरी..
माकंडराव भेंडारकर अधक्ष अंसघटित काँमगार काँग्रेस तथा संमनवयक राषटीय मजदूर काँ (इंटक)कमिटी भंडारा ,,,,,कामगार     आयुक्त भंडारा वतिने अटल विशश्वकमाॅ योजना अंतर्रगत शुरक्षा किट व कामगार नोंदनी करतांनी फार मोठा कामगारांशी दुजा भाव केला आहे या योजनासाठी शासनाकडे काँमगार हिताची कुठलीही सोय नाही काँमगारा  वर होणारा त्रास  होऊ देणार नाही ,,

रास्ट्रीय मजूर कांग्रेस भंडारा जिला व  तालुका लाखनी रास्ट्रीय मजूर कांग्रेस च्या संयुक्त विद्यमाने प।लांदुर येथे दिनांक 8/9/2019  रविव।र ला आयोजित राष्ट्रीय मजूर कांग्रेस च्या सभेला सम्बोधित करताना मा.श्री रमेशभाऊ खराबे,अध्यक्ष भंडारा जिला राष्ट्रीय मजूर कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोहर राउत,डॉ निम्बारते,विनायक बुरडे, समन्वयक भंडारा ज़िला मार्तण्ड भेंड।रकर, समन्वयक गोंदिया ज़िला भाऊद।श जम्भलकर,तालुका लाखनी अध्यक्ष योगेश जलके

विडियो देखे- 

Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours