विलास केजरकर, 

जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा

 भंडारा:- वनविभाग भंडारा अंतर्गत येणाऱ्या लाखनी वनपरिक्षेत्रातील, सहवनक्षेत्र उमरझरी नियतक्षेत्र उमरझरी येथे दिनांक ३० एप्रिल २०२२ ला वन्यजीव विभाग STPF कर्मचारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सकाळी ८.१० वाजता मौजा उमरझरी कक्ष क्र.१०१ ला लागुन क्षेत्र श्री शंकर तुकाराम पंधरे रा. उमरझरी यांचे शेतालगत नाल्यामध्ये वन्यप्राणी चितळ मृत अवस्थेत चमडा काढलेल्यासह आढळुन आला. व जागेवर साहीत्य पडलेले दिसले तेव्हा डॉग स्कॉड पथक साकोली यांच्या मदतीने आरोपी १) राजकुमार शिवराम वाढई वय ४९ वर्षे व रामकृष्ण सोमा सोनवाने वय ५२ वर्षे राहणार दोघेही उमरझरी यांना पकडण्यात आले आहे व मौक्यावर आरोपींना व जागेवर घेवून जावुन मृत चितळ प्राण्याची चौकशी केली व आरोपींनी गुन्हा कबुल केला व आरोपीसह मौक्यावर वन्यप्राणी चितळ चा चमडा व ईतर साहीत्य जप्ती करून वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अंतर्गत वन्यजीव अपराधाची नोंद करण्यात आली आहे.

अधिक चौकशी अंती वरिल आरोपींना आज दिनांक दि.०२ मे २०२२ ला मा. न्यायदंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) साकोली यांच्या समक्ष हजर केले असता त्यांना मा. न्यायालयाने १२ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असुन त्यांची रवानगी भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह येथे करण्यात आली.

सदर प्रकरणाचा तपास मा. राहुल गवई उपवनसंरक्षक, भंडारा वनविभाग भंडारा तसेच मा. आर. पी. राठोड सहाय्यक वनसंरक्षक साकोली यांचे मार्गदर्शनाखाली मा. एस. पी. गोखले वनपरिक्षेत्र अधिकारी लाखनी हे करीत असुन सदर कार्यवाही दरम्यान श्री. वाय. एस. तांडेकर क्षेत्र सहा उमरझरी तसेच श्री. आर. डी. कोदाने बिटरक्षक तसेच श्री. एन. बी. उ बिटरक्षक चांदोरी, सोनेगाव, आर.बी. पडोळे बिटरक्षक यांनी सहकार्य केले.

Share To:
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post A Comment:

0 comments so far,add yours