रिपोर्टर प्रिंस (राजकुमार)दहेकर

इटखेडा


* इटखेडा इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष सौ. आशाताई झिलपे सरपंचा इटखेडा सौ. भाग्यश्रीताई सय्याम पंचायत समिती सदस्या उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते .

बुधेवाडा


* बुधेवाडा इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष,


उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते

केशोरी


केशोरी इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले. यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष, उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते

माहुरकुडा


माहूरकुडा इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष, उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते

खामखुरा


खामखुरा इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष, उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते

अरुणनगर


अरुणनगर इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष, सौ. मिनुतीताई कर्तृनिया सरपंचा अरुणनगर सौ. सुचित्राताई फाडे ग्रा.प. सदस्या सौ. सरस्वताताई महालदार ग्रा.प. सदस्या उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते

महागांव


महागांव इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष, श्री. प्रभाकरजी कोवे सरपंच महागांव


उपस्थित सर्व गावकरी व काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते.

धाबेटेकडी


धाबेटेकडी इथे काँग्रेस कमिटी आढावा दौरा बैठक संपन्न झाली बैठकीत समस्त गावकरी उपस्थिती होती, गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यावर लवकर तोडगा काढा असे अधिकारी यांना सांगितले.


यावेळीउपस्थित श्री. दिलीपजी बन्सोड जिल्हाध्यक्ष, श्री. घनश्यामजी धामट ता. अध्यक्ष

Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours